FőoldalFelső menüLakosságnakEllátás MagyarországonJogosultság az ellátásraIgazolás kérése a jogviszonyról, tájékoztatásHatósági bizonyítvány fennálló biztosításról (lakáscélú támogatások igényléséhez)

Hatósági bizonyítvány fennálló biztosításról lakáscélú támogatások igényléséhez

(2017.03.24.)

A lakáscélú állami támogatások (otthonteremtési kamattámogatás, családi otthonteremtési kedvezmény) igénybevételének egyik feltétele, hogy a hitelt igénylő, vagy házastársa/élettársa meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen és így szerepeljen az egészségbiztosító nyilvántartásában is. Az erről szóló igazolást a lakóhely szerinti kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala adja ki, kérelemre. 

 

Tartalom:

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?
Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?
Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?
Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?
Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?
Mennyi az ügyintézés határideje? Mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?
Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására?
Az igényléshez szükséges nyomtatvány
Jogszabályok

 

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?

Az szerepel biztosítottként az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásban, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyokról ide kattintva olvashat részletesen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (pl. gyes-en lévők, nyugdíjasok) nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amelynek bemutatása a lakáscélú támogatások (családok otthonteremtési kedvezménye, otthonteremtési kamattámogatás, lakásépítési támogatás) igénybevételének feltétele.

 

Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy melyik támogatás igénybevételéhez kívánják felhasználni az igazolást, mert az egyes támogatások jogosultsági feltételei eltérőek. 

Az alábbi lakáscélú támogatás igényléséhez szükséges a fennálló biztosításról az egészségbiztosító által kiállított hatósági bizonyítvány csatolása:

 • Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)
  • új lakás építéséhez, vásárlásához (egy vagy két gyermek után)

Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

 • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

Az egy vagy két gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, és a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő nem számít bele a b) pont szerinti 180 napos biztosítási időbe. 

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól.

  • o új lakás építéséhez, vásárlásához (három vagy több gyermek után)

Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

  • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
  • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya, legalább 2 éve folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A három vagy több gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén az a) pontban foglalt kritérium tekintetében a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, azonban a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe – a kedvezmény igénylését megelőző 180 nap kivételével – a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít. Nem számít bele a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól.

  • o használt lakás bővítéséhez, vásárlásához

Ebben az esetben az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában

 • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosítottnak minősül (kivéve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt), és
 • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 napja folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A használt lakás bővítéséhez igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is figyelembe vehető és a 180 napos biztosítási időbe is beleszámít, ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje nem vehető figyelembe. 

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól. 
 • Otthonteremtési lakástámogatáshoz

Otthonteremtési lakástámogatáshoz az igénylőnek (házastársak, élettársak esetén legalább egyik félnek) azt kell igazolnia, hogy legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.


Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalában, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalában van lehetőség, illetve postai úton is feladható az igénylőlap. A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a szükséges – a következő pontban felsorolt – dokumentumokat, azzal, hogy az igazolványokról másolatot, a meghatalmazásból eredeti okiratot kell csatolni. 

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakcíme vagy tartózkodási helye irányítószámát:

 

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • meghatalmazás 

 

Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?

A lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal illetékmentes.


Mennyi az ügyintézés határideje? Mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?

A családok otthonteremtési kedvezményéhez igényelt hatósági bizonyítványt az igénylőlap benyújtását követő 10 napon belül kell kiadni. Az otthonteremtési lakástámogatáshoz igényelt hatósági bizonyítvány kiállításának határideje 3 munkanap.

 

Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására? 

A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel. 

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány:

 

Jogszabályok: