FőoldalFelső menüLakosságnakEllátás MagyarországonJogosultság az ellátásraIgazolás kérése a jogviszonyról, tájékoztatásHatósági bizonyítvány fennálló biztosításról (lakáscélú támogatások igényléséhez)

Hatósági bizonyítvány fennálló biztosításról lakáscélú támogatások igényléséhez

(2018.12.06.)

A lakáscélú állami támogatások (otthonteremtési kamattámogatás, családi otthonteremtési kedvezmény) igénybevételének egyik feltétele, hogy a hitelt igénylő, vagy házastársa/élettársa meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen és így szerepeljen az egészségbiztosító nyilvántartásában is. Az erről szóló igazolást a lakóhely szerinti kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala, illetve illetékességi területükön a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala, továbbá a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala adja ki, kérelemre.

 

Tartalom:

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?
Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?
Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?
Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?
Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?
Mennyi az ügyintézés határideje? Mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?
Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására?
Az igényléshez szükséges nyomtatvány
Jogszabályok

 

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?

Az szerepel biztosítottként az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásban, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyokról ide kattintva olvashat részletesen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (pl. gyes-en lévők, nyugdíjasok) nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amelynek bemutatása a lakáscélú támogatások (családok otthonteremtési kedvezménye, otthonteremtési kamattámogatás, lakásépítési támogatás) igénybevételének feltétele.

 

Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy melyik támogatás igénybevételéhez kívánják felhasználni az igazolást, mert az egyes támogatások jogosultsági feltételei eltérőek. 

Az alábbi lakáscélú támogatás igényléséhez szükséges a fennálló biztosításról az egészségbiztosító által kiállított hatósági bizonyítvány csatolása:

 • Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)
  • új lakás építéséhez, vásárlásához (egy vagy két gyermek után) – ideértve a két vagy több gyermekes családok számára nyújtható otthonteremtési kamattámogatást is

Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

 • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

Az egy vagy két gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, és a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő nem számít bele a b) pont szerinti 180 napos biztosítási időbe. 

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól.

 

Nem kell a biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha legalább az egyik kérelmező fél az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik EGT állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar szabályok szerinti biztosítotti jogviszonyba lép.

 

  • új lakás építéséhez, vásárlásához (három vagy több gyermek után) –ideértve a többgyermekes családok számára nyújtható otthonteremtési kamattámogatást is

Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

  • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
  • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya, legalább 2 éve folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A három vagy több gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén az a) pontban foglalt kritérium tekintetében a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, azonban a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe – a kedvezmény igénylését megelőző 180 nap kivételével – a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít. Nem számít bele a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól.

Nem kell a biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha legalább az egyik kérelmező fél az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik EGT állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar szabályok szerinti biztosítotti jogviszonyba lép.

  • használt lakás bővítéséhez, vásárlásához

Ebben az esetben az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában

 • (a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint biztosítottnak minősül (kivéve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt), és
 • (b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 napja folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A használt lakás bővítéséhez igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is figyelembe vehető és a 180 napos biztosítási időbe is beleszámít, ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje nem vehető figyelembe. 

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól. 
 • Otthonteremtési lakástámogatáshoz

Otthonteremtési lakástámogatáshoz az igénylőnek (házastársak, élettársak esetén legalább egyik félnek) azt kell igazolnia, hogy legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.


Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalában, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalában, a Bátonyterenyei, Pásztói és Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területén lakóknak a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalánál, a Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Járási Hivatal illetékességi területén lakóknak a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalánál van lehetőség, illetve postai úton is feladható az igénylőlap. A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a szükséges – a következő pontban felsorolt – dokumentumokat, azzal, hogy az igazolványokról másolatot, a meghatalmazásból eredeti okiratot kell csatolni. 

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakcíme vagy tartózkodási helye irányítószámát:

 

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • meghatalmazás 

 

Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?

A lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások tárgyi illetékmentességére tekintettel az eljárásért nem kell fizetni.

Mennyi az ügyintézés határideje? Mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?

A családok otthonteremtési kedvezményéhez igényelt hatósági bizonyítványt az igénylőlap benyújtását követő 30 napon belül kell kiadni. Az otthonteremtési lakástámogatáshoz igényelt hatósági bizonyítvány kiállításának határideje 3 munkanap.

 

Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására? 

A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel. 

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány:

 

Jogszabályok: